Skicka mail med Classic ASP

Crystone är idag ett av dom ledande webbhotellen i Norden

Skicka mail med Classic ASP

Det finns flera sätt att skicka mail med classic ASP men följande är vårt rekommenderade sätt:

<%
Set myMail=CreateObject(”CDO.Message”)

’E-mailets Ämne:
myMail.Subject=”Sending email with CDO”

’Från adress:
myMail.From=”from@example.com”

’Till adress:
myMail.To=”to@example.com”

’Text:
myMail.TextBody=”Your text goes here when sending e-mails”

myMail.Configuration.Fields.Item _ (”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”)=2

’Utgående mail server, localhost i detta fall:
myMail.Configuration.Fields.Item _ (”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”)= ”localhost”

’Utgående servers port, 25 för SMTP:
myMail.Configuration.Fields.Item _ (”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport”)=25

myMail.Configuration.Fields.Update

’Skicka mailet:
myMail.Send set myMail=nothing
%>

Koden ovan är testad på Crystones Windows servrar med både 2010 och 2012 paketen.

Kontakta vår
kundtjänst!

+46 8-50677150

E-post: support@crystone.se

Öppettider:
Vardagar Kl 8 - 19
På helger kl 10 - 15

Avvikelser! (dec 2019):
23:e öppet kl 08-17
24:e öppet kl 10-14
27:e öppet kl 08-17
28:e öppet kl 08-17


Crystone har supporttekniker tillgängliga alla dagar för att lösa eventuella problem eller frågor som kan uppstå. Vardagar kl 08 - 19 och helger kl 10 - 15. Du kan alltid få support på svenska eller engelska efter eget val.


Leverantörer
Referenser
Referenser

Loopia Hosting AB/Crystone

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Sverige

Loopia Hosting AB/Crystone

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Sweden

Crystone England

Europa House, Adlington Business Park
SK10 4NL Adlington, United Kingdom