Skicka mail med Classic ASP | Crystone

Skicka mail med Classic ASP

Crystone är idag ett av dom ledande webbhotellen i Norden

Skicka mail med Classic ASP

Det finns flera sätt att skicka mail med classic ASP men följande är vårt rekommenderade sätt: <% Set myMail=CreateObject(“CDO.Message”) ‘E-mailets Ämne: myMail.Subject=”Sending email with CDO” ‘Från adress: myMail.From=”from@example.com” ‘Till adress: myMail.To=”to@example.com” ‘Text: myMail.TextBody=”Your text goes here when sending e-mails” myMail.Configuration.Fields.Item _ (“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”)=2 ‘Utgående mail server, localhost i detta fall: myMail.Configuration.Fields.Item _ (“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”)= “localhost” ‘Utgående servers port, 25 för SMTP: myMail.Configuration.Fields.Item _ (“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport”)=25 myMail.Configuration.Fields.Update ‘Skicka mailet: myMail.Send set myMail=nothing %> Koden ovan är testad på Crystones Windows servrar med både 2010 och 2012 paketen.

Comments are closed.

Kontakta vår
kundtjänst!

+46 8-50677150

E-post: support@crystone.se

Öppettider:
Vardagar Kl 8 - 19
På helger kl 10 - 15Crystone har supporttekniker tillgängliga alla dagar för att lösa eventuella problem eller frågor som kan uppstå. Vardagar kl 08 - 19 och helger kl 10 - 15. Du kan alltid få support på svenska eller engelska efter eget val.


Leverantörer
Referenser
Referenser

Loopia Hosting AB/Crystone

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Sverige

Loopia Hosting AB/Crystone

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
Sweden

Crystone England

Europa House, Adlington Business Park
SK10 4NL Adlington, United Kingdom